Doktorlarımız saat 8:00'den itibaren online
TR
AZ

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

1. Bu bildirim, TURKDOKTOR DANIŞMANLIK SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ (TURKDOKTOR) gizlilik politikasını ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. Turkdoktor.pro, web sitesi ve hizmeti TURKDOKTOR tarafından sağlanmaktadır. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sunulan hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlanabilmesi amacıyla çeşitli ilkeler benimsenmiştir. Site kullanıldığında, Gizlilik Politikalarımızın tümü kabul edilmiş addolunur.

2. TURKDOKTOR, kayıt aşamasında kullanıcılardan Şahsi Kimlik No, Ad, Soyad, E- mail, Telefon, Adres bilgilerini, doktor üyelerden Kimlik No, Ad, Soyad, E-mail, Telefon, Adres, İşyeri Adresi, Mezuniyet ve Uzmanlık Bilgileri, Diploma ve Mesleki yeterliliğe ilişkin sertifika ve belgeleri talep eder. Ayrıca sistem tarafından yasal zorunluluk gereği IP bilgileri kayıt altına alınır. Ayrıca kişisel deneyimi iyileştirmek adına bir takım cookie (çerez) bilgileri tutulur. Bu Kişisel verileri toplamadaki birincil amacımız, size güvenli, sorunsuz, verimli ve özelleştirilmiş bir deneyim sunmaktır. Vermiş olduğunuz bilgiler, belirttiğimiz bu amaç dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, onayınız olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. TURKDOKTOR veya Kullanıcılara ait sağlık verileri başta olmak üzere hiçbir özel nitelikli kişisel veriyi almaz, işlemez, kaydetmez, depolamaz, aktarmaz.

3. TURKDOKTOR için kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, ve IP bilgileri gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilen kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlamaktadır.

4. TURKDOKTOR kullanıcının isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

5. TURKDOKTOR 5651 sayılı Kanun’da ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen işlem verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

6. TURKDOKTOR , başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü kişilerin reklamlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. TURKDOKTOR kullanıcıları, bu linkler aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü kişilerin sitelerine/hizmetlerine/uygulamalarına yönlendirilebilir.
TURKDOKTOR, bu link bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin/hizmetlerin veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her türlü içeriklerine ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

7. Kullanıcıya ait bireysel/kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. TURKDOKTOR, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel/kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. www.turkdoktor.pro aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:
7.1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
7.2. TURKDOKTOR kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
7.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
7.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

8. TURKDOKTOR kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

9. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, elde edilen kişisel veriler TURKDOKTOR tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçları için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir.

10. Çerez (cookie), kayıt tutma amacıyla kullanıcının bilgisayarında saklanan küçük bir metin dosyasıdır. TURKDOKTOR Sitede hem oturum kimliği hem de kalıcı çerezler kullanmaktadır.Kullanıcı, tarayıcıyı kapattığında bir oturum kimliği çerezinin süresi dolar.TURKDOKTOR sitede gezinmenizi kolaylaştırmak için oturum çerezleri kullanmaktadır. Kullanıcının Kalıcı bir çerezleri, sabit sürücüsünde uzun süre kalır. Kalıcı çerezleri, İnternet tarayıcısının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kaldırmak mümkündür.

11. Kullanıcıların, TURKDOKTOR üzerinden hizmet alımı öncesi bir üçüncü şahıs ödeme sistemi (örneğin İyzico) aracılığıyla, ödeme planının hüküm ve koşullarına göre ödeme yapması gerekmektedir. Bu üçüncü taraf ödeme kuruluşları, faturalama ve ödeme için kullanılan bilgileri sağlamanızı isteyecektir. Satın alma tutarınız ve sizi alıcı olarak tanımlayan bilgiler dışında bu ödeme bilgilerine erişimimiz yoktur.

12. Kullanıcılar, TURKDOKTOR ‘a geri bildirim bırakmayı tercih ederse, TURKDOKTOR gönderilen bilgileri toplama hakkına sahiptir. TURKDOKTOR bu bilgileri, anlaşmazlıkları çözmek, müşteri desteği sağlamak ve yasaların izin verdiği şekilde sorunları gidermek için gerektiği şekilde kullanabilir.

13. TURKDOKTOR, verdiği hizmet ile bağlantılı olarak yükleniciler ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanabilir. Yükleniciler veya hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerine erişim elde ettiklerinde, bu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde, bulundukları hizmetleri yerine getirmek dışında herhangi bir amaçla kullanmadan korumaları gerekir.

Gizlilik Politikalarımızla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, sitemizde duyurulan güncel iletişim kanallarımız vasıtasıyla TURKDOKTOR Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.