Həkimlərimiz saat 8:00-dan etibarən onlayndırlar
TR
AZ

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASINA DAİR MƏLUMATLANDIRMA MƏTNİ

1. Məlumat Nəzarətçisi və Nümayəndəsi
“Şəxsi məlumatların qorunması haqqında” 6698 saylı Qanuna (“6698 saylı Qanun”) müvafiq olaraq, şəxsi məlumatlarınız; məlumat nəzarətçisi kimi TURKDOKTOR DANIŞMANLIK SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ (“TURKDOKTOR”) tərəfindən aşağıda açıqlanan miqyasda emal edilə biləcək. Şirkətimiz adından məlumatlarınızın təhlükəsizliyini göz önündə tutaraq, başda şəxsi həyatın məxfiliyinin qorunması olmaqla əsas hüquq və azadlıqların qorunması məqsədilə sizə şəxsi məlumatlar ilə bağlı “6698 saylı Şəxsi Məlumatların Qorunması haqqında Qanun” haqqında məlumat vermək istərdik. Məqsədimiz şəxsi məlumatlarınızın toplanma üsulu, emalının məqsədləri və hüquqi səbəbləri, həmçinin hüquqlarınız haqqında sizi ən şəffaf şəkildə məlumatlandırmaqdır.

2. Şəxsi məlumatlar hansı məqsədlə emal ediləcək
Toplanmış şəxsi məlumatlar və əlaqə kateqoriyasındakı şəxsi məlumatlarınız (ad, soyad, telefon, e-poçt ünvanı) məhsul və xidmətlərimizi təklif edə bilmək və onları fasiləsiz davam etdirmək; əməliyyat sahibinin məlumatlarının müəyyən edilməsi üçün şəxsi məlumatlarını, ünvanını və digər zəruri məlumatları qeyd etmək; əməliyyat sahibinin qanunvericilikdən irəli gələn öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, əməliyyat, uçot və maliyyə proseslərinin həyata keçirilməsi; əməliyyatın əsasını təşkil edəcək bütün qeyd və sənədləri elektron və ya kağız mühitdə təşkil etmək; yerli və beynəlxalq qanunvericilikdə və bütün səlahiyyətli orqanlarda nəzərdə tutulmuş məlumatların saxlanması, hesabat verilməsi və məlumatlandırma öhdəliklərinə əməl etmək; əlaqə məlumatlarınız vasitəsilə sizinlə paylaşmalı olduğumuz vacib məlumatları ötürmək; Korporativ davamlılıq, korporativ idarəetmə, strateji planlaşdırma və informasiya təhlükəsizliyi prosesləri və Səlahiyyətli Qurumlara Qanunvericiliyə əsasən Məlumatların verilməsi məqsədləri üçün 6698 saylı Qanunun 5-ci və 6-cı maddələrində göstərilən müddət və məqsədlər daxilində emal ediləcəkdir. Şəxsi məlumatlarınızın Şirkətimiz tərəfindən emalı ilə bağlı ətraflı məlumatı TURKDOKTOR info ünvanında tapa bilərsiniz.

3. Emal edilmiş şəxsi məlumatlar kimə və hansı məqsədlə ötürülə bilər
Şəxsi məlumatlarınız sizinlə olan münasibətlərimiz çərçivəsində yuxarıda bildirilən məqsədlərlə məhdud olmaqla Qanun və qanunvericiliyin müddəaları ilə icazə verilən şəxslərə, qurum və müəssisələr, bütün fəaliyyətimizi həyata keçirmək məqsədilə xidmət aldığımız, bərabər çalışdığımız, əməkdaşlıq etdiyimiz məsləhətçi və təşkilatlar ilə 6698 saylı Qanunun 8-ci və 9-cu maddələrində göstərilən şəxsi məlumatların işlənməsi şərtləri və məqsədləri çərçivəsində paylaşıla bilər.
Üçüncü şəxslərlə məlumat mübadiləsi zamanı hüquqların pozulmasının qarşısının alınması üçün zəruri texniki və hüquqi tədbirlər görülür.

4. Şəxsi məlumatların toplanması metodu və hüquqi səbəbi
Şəxsi məlumatlarınız sizinlə olan münasibətlərimiz çərçivəsində işgüzar əlaqələrimizi və kommersiya fəaliyyətimizi davam etdirməyə istiqamətlənmiş müxtəlif hüquqi səbəblərlə emal edilir və fiziki mühitdə şifahi və/və ya yazılı şəkildə, məsələn, elektron mühitdə e-poçt/veb-sayt kimi mənbələrdən toplanılır və eyni hüquqi səbəblə də emal edilə və ötürülə bilər.

5. Şəxsi məlumatların qorunması haqqında qanundan irəli gələn hüquqlarınız hansılardır?
Şəxsi Məlumatların Mühafizəsi Qanununun “İstisnalar” adlı 28-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallara xələl gətirmədən, Qanunun 11-ci maddəsi çərçivəsində şirkətimizə müraciət edərək şəxsi məlumatlarınızı;
a) emal olunub-olunmadığını, emal məqsədini və təyinatına uyğun istifadə olunub-olunmadığını və emal olunduğu təqdirdə bu barədə məlumat tələb etmək,
b) Qanunvericiliyə uyğun olaraq məlumatlarınızın ölkə daxilində və xaricdə paylaşıldığı üçüncü şəxsləri öyrənmək,
c) Əgər məlumatlarınızın natamam və ya səhv işləndiyini düşünürsünüzsə, onların düzəldilməsini tələb etmək,
d) Şəxsi məlumatların emal edilməsini tələb edən səbəblər aradan qalxdıqda və ya Şirkətlərin qeyd olunan məlumatların emal etmələrinə qanuni əsası və ya qanuni marağı olmadıqda, şəxsi məlumatların silinməsini və ya məhv edilməsini tələb etmək,
e) (c) və (d) bəndlərində göstərilən tələblərinizi məlumatlarınızın ötürüldüyü üçüncü şəxslərə bildirilməsini və eyni əməliyyatların onlar tərəfindən də həyata keçirilməsini tələb etmək,
f) Məlumatlarınızın avtomatik sistemlər tərəfindən təhlili ilə əlaqədar sizin əleyhinizə nəticənin yaranmasına etiraz etmək və ya məlumatlarınızın qanuna zidd olaraq qeydə alındığını və ya istifadə edildiyini düşünürsünüzsə, və bu səbəblə zərər çəkmişsinizsə, zərərin aradan qaldırılmasını tələb etmək hüququnuz olduğunu nəzərinizə çatdırırıq.

Haqqlarınızı reqlamentin qüvvəyə minmə tarixi olan 07.10.2016-cı il tarixindən etibarən istifadə edə bilər, tələblərinizin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə şirkətimiz tərəfindən çəkiləcək xərcləri Şəxsi Məlumatların Mühafizəsi Qanununun “Məlumat Nəzarətçisinə Müraciət” adlı 13-cü maddəsində göstərilən tarifə uyğun olaraq sizdən tələb etmək hüququ bizə aiddir.