Həkimlərimiz saat 8:00-dan etibarən onlayndırlar
TR
AZ

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMAL EDİLMƏSİNƏ DAİR “İSTİFADƏÇİ” MƏLUMATLANDIRMA MƏTNİ

TURKDOKTOR DANIŞMANLIK SAĞLIK LİMİTED ŞİRKƏTİ (TURKDOKTOR) olaraq şəxsi məlumatlarınızı aşağıda
şəxsi məlumatlarınızı məxfilik prinsiplərinə uyğun olaraq və 6698 saylı Şəxsi Məlumatların Qorunması haqqında Qanuna (Qanun) uyğun olaraq məlumatlarını aşağıda təqdim etdiyimiz nəzarətçi kimi satış kanallarımız vasitəsilə əldə edirik və Şəxsi Məlumatların Qorunması və Emal edilməsi Siyasəti ilə Saxlanması və Məhvi Siyasətinin prosedur və prinsiplərinə uyğun emal edirik və məxfi saxlayırıq. Bu sənədlə biz məlumatlandırma öhdəliyini yerinə yetiririk və aşağıda məlumatlarını təqdim etdiyimiz məlumat nəzarətçisi kimi sizin təsdiqinizi tələb edirik.

Şəxsi Məlumatların Qorunması haqqında Qanunda şəxsiyyəti müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxsə aid hər hansı məlumat şəxsi məlumat kimi müəyyən edilir və şirkətimiz şəxsi məlumatlarınızı tam və ya qismən avtomatik və ya məlumatların qeydiyyatı üzrə hər hansı sisteminin bir parçası olmaq şərti ilə hüquqa uyğun olaraq avtomatik olmayan üsullarla əldə etmək, qeyd etmək, saxlamaq, qorumaq, dəyişdirmək, yenidən təşkil etmək, açıqlamaq, ötürmək, ələ keçirmək, əldə edilə bilən hala gətirmək, təsnifləndirmək və ya istifadəsinin qarşısını almaq kimi məlumatlar üzərində həyata keçirdiyi bütün şəxsi məlumatların emalı fəaliyyətlərini başda şəxsi həyatın məxfiliyi olmaqla əsas haqq və azadlıqların qorunması məqsədi ilə mümkün olan ən üst səviyyədə təhlükasizlik tədbirlərini görərək həyata keçirməkdədir.
Şəxsi məlumatların emalının məqsədləri: Şirkətimizdən hər hansı mal və ya xidmət alarkən və ya onun kampaniyalarında iştirakınız zamanı və/və ya digər səbəblərə görə sizinlə şirkət arasında bağlanmış müqavilələrin yerinə yetirilməsini təmin etmək, məlumatların saxlanması, hesabat verilməsi və məlumatların təqdim edilməsi ilə bağlı öhdəliklərə əməl etmək, sizin tərəfinizdən tələb edilən mal/xidmətlərimizi təqdim edə bilmək, emalına icazə verdiyiniz məlumatlar daxilində müştərilərimizi tanımaq və ünsiyyət/xidmət keyfiyyətini yüksəltmək, düzgün məhsulun mövcudluğunu təmin etmək, şirkətimizin internet səhifəsinə baxarkən məhsulun keyfiyyəti və coğrafi yaxınlıq əsasında sizə məsləhət verə bilmək, statistik məlumat və ya müştərilərimizə təqdim etdiyimiz xidmət keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə kampaniya və ən yeni məhsul haqqında məlumatlar təqdim etmək, təşviqat kimi marketinq və kommunikasiya məqsədləri üçün istifadə etmək və razılığınızı verdiyiniz halda sizə sms və ya ticari elektron mesaj göndərmək. məqsədi ilə Qanunun 5-ci və 6-cı maddələrində göstərilən şəxsi məlumatların emal edilməsinin şərtləri və məqsədləri daxilində emal ediləcəkdir.
Emal edilən Şəxsi Məlumatların Kimə və Hansı Məqsədlə Ötürülə biləcəyi: İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği; Toplanmış şəxsi məlumatlarınız yuxarıda qeyd olunan məqsədlər çərçivəsində, Qanunda nəzərdə tutulmuş əsas prinsiplərə uyğun olaraq, ölkədəki səhmdarlarımıza, filiallarımıza, qanunla səlahiyyətli dövlət/özəl qurum və təşkilatlarımıza, biznes tərəfdaşlarımıza və təchizatçılarımıza Qanunun 8-ci və 9-cu maddələrində göstərilən fərdi məlumatların emalı şərtlərinə uyğun olaraq ötürülə bilər.

Şəxsi məlumatların toplanması metodu və hüquqi səbəb; Şirkətimizlə paylaşdığımız şəxsi məlumatlarınızı avtomatik və ya avtomatik olmayan üsullarla, çap edilmiş formalar, e-poçt, karqo, arayış və s. kimi üsullarla şifahi, yazılı və ya elektron şəkildə toplana bilər. Toplanmış şəxsi məlumatlarınız Qanunun 5 və 6-cı maddələrində göstərilən müqavilənin yaradılması və ya icrası, qanuni maraq, hüququn yaradılması, həyata keçirilməsi və ya qorunması, məlumat nəzarətçisinin qanunii öhdəliyi, fərdi məlumatların emalı şərtləri və , əgər varsa, sizin açıq razılığınıza əsaslanaraq toplanıla bilər. Şəxsi məlumatlarınız elektron və/və ya fiziki mediada saxlanılacaqdır.

Şəxsi məlumat sahibinin Qanunun 11-ci maddəsində sadalanan hüquqları; Şəxsi məlumat sahibləri olaraq hüquqlarınızla bağlı sorğularınızı şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədlər və sorğunuzu ehtiva edən ərizə forması ilə birlikdə təqdim edə bilərsiniz. Müraciətinizdəki sorğular, sorğunun xarakterindən asılı olaraq ən geci 30 (otuz) gün ərzində cavablandırılacaq. Bununla belə, əməliyyat əlavə xərc tələb edərsə, Şəxsi Məlumatların Qorunması Şurasının müəyyən etdiyi tarifdəki rüsum şirkət tərəfindən tutulur.

Bu çərçivədə şəxsi məlumat sahibləri Şəxsi məlumatlarının emal ediloib-edilmədiyini öyrənmək, emal edildiyi halda bununla əlaqədar olaraq məlumat tələb etmək, şəxsi məlumatların emal edilməsinin məqsədini və məqsədə uyğun istifadə edilib-edilmədiyini öyrənmək, şəxsi məlumatların ölkə daxilində və ya xaricdə ötürüldüyü üçüncü şəxsləri öyrənmək, şəxsi məlumatların natamam və ya yanlış emal edilmiş olması halında bunların düzəldilməsini istəmək və bu çərçivədə həyata keçirilən əməliyyatın şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxslərə bildirilməsini istəmək, Qanun və müvafiq digər qanun müddəalarına uyğun olaraq emal edilməsinə baxmayaraq, emal edilməsini tələb edən səbəblərin ortadan qalxması halında şəxsi məlumatların silinməsini və ya yox edilməsini istəmək və bu çərçivədə şəxsi məlumatların natamam və ya yanlış emal edilməsi halında həyata keçirilən əməliyyatların şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxslərə
  • bildirilməsini istəmək, emal edilən məlumatların bildirilmesini isteme, işlənmiş məlumatların müstəsna olaraq avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə təhlil edilərək şəxsin özünə qarşı nəticənin yaranmasına etiraz etmək, Şəxsi məlumatların qanuna zidd olaraq emal edilməsi nəticəsində zərər çəkməsi halında zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququna sahibdir.